Poketo Pillow

Poketo

$ 65.00

Screen Printed using non-toxic water based inks. 

  • 100% Cotton.
  • 18" x 18" (45.7 cm x 45.7 cm)